ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ο.Ε. - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ