ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κλασική δερματολογία

Επεμβατική δερματολογία (χειρουργική αφαίρεση, βιοψίες, διαθερμοπηξίες, αλλεργικά τεστ, χαρτογράφηση σπίλων)

Αυτόλογη θεραπεία Αντιγήρανσης (PrP Βλαστοκύτταρα)

Χαρτογράφηση Σπίλων

Αφαίρεση Σπίλων

Βιοψίες

Διαθερμοπηξίες

Αλλεργικά Τεστ

Θεραπεία Αντιγήρανσης (Prp Βλαστοκύτταρα)

customer_tabs