ΜΑΛΙΟΥΦΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Εξειδίκευση σε αθλητικές κακώσεις
Ρομποτική χειρουργική ισχύου - γόνατος
Συνεργάτης Metropolitan Αθήνας
Καθημερινά 09:00 - 13:30 & 17:30 - 20:30,
εκτός Τετάρτης.