ΓΟΥΖΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ενδοσκόπηση Ιλίγγου
Αλλεργικά δερματικά τέστ
Δέχεται καθημερινά 09:00-13:00 και 18:00-21:00
εκτός Τετάρτης και Παρασκευής.

customer_tabs