ΓΚΛΑΤΣ - ΧΑΪΚΑΛΗ ΣΑΜΠΙΝΑ

Δέχεται Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 09:00-13:00
Δευτέρα 18:00-20:30, Τρίτη 09:00-15:00, Πέμπτη 14:00-20:30.